Saturday, June 10, 2017

"Hindi lang naman iyong mga taong nagsusumigaw na malungkot sila ang malungkot. May malungkot din naman na nagkukunwaring hindi, a?"

No comments:

Post a Comment